جوانسازی 4بعدی

تصویر: فوتونا 4 بعدی
فوتونا 4 بعدی

    جوانسازی 4 بعدی  فوتونا جزء شاهکارهای  معجزه آمیز درمانی دستگاه لیزر فوتونا است که به  4D LIFT  مشهور است . در این روش طی چهار مرحله تمام لایه های پوستی تحت تاثیر لیزر جوانسازی فوتونا قرار میگیرد...